Messi vừa cán mốc 54 bàn thắng cho ĐT Argentina, cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của M10 trong màu áo ĐTQG.

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 1

Messi vừa cán mốc 54 bàn thắng trong màu áo ĐTQG Argentina. M10 san bằng kỷ lục của "vua dội bom" Batistuta. Cùng nhìn lại 54 khoảnh khắc giúp Messi đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 2

1- 01/03/2006 vs Croatia (giao hữu).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 3

2- 16/6/2006 vs Serbia & Montenegro (World Cup).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 4

3- 05/06/2007 vs Algeria (giao hữu).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 5

4- 2007/05/06 vs Algeria (giao hữu).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 6

5 2007/08/07 vs Peru (Copa America).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 7

6- 2007/11/07 vs Mexico (Copa America).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 8

7- 16/10/2007 vs Venezuela (Vòng loại World Cup)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 9

8- 20/11/2007 vs Colombia (Vòng loại World Cup).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 10

9- 4/6/2008 vs Mexico (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 11

10- 11/10/2008 vs Uruguay (Vòng loại World Cup).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 12

11- 11/2/2009 vs France (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 13

12- 28/3/2009 vs Venezuela (Vòng loại World Cup).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 14

13- 14/11/2009 vs Spain (giao hữu).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 15

14- 7/9/2010 vs Spain (giao hữu).

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 16

15- 17/11/2010 vs Brazil (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 17

16- 9/2/2011 vs Portugal (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 18

17- 20/6/2011 vs Albania (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 19

18- 7/10/2011 vs Chile (Vòng loại World Cup)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 20

19- 15/11/2011 vs Colombia (Vòng loại World Cup)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 21

20- 29/2/2012 vs Switzerland (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 22

21- 29/2/2012 vs Switzerland (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 23

22- 29/2/2012 vs Switzerland (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 24

23- 2/6/2012 vs Ecuador (WC Qualification)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 25

24- 9/6/2012 vs Brazil (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 26

25- 9/6/2012 vs Brazil (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 27

26- 9/6/2012 vs Brazil (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 28

27- 15/8/2012 vs Germany (giao hữu)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 29

28- 7/9/2012 vs Paraguay (Vòng loại World Cup)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 30

29- 12/10/2012 vs Uruguay (Vòng loại World Cup)

54 khoanh khac giup Messi sanh ngang 'vua doi bom' Batistuta (P1) - Anh 31

30- 12/10/2012 vs Uruguay (Vòng loại World Cup)