Hanoinet - Chương trình có sự tham gia tư vấn của đại diện 50 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh, cùng hàng nghìn học sinh lớp 12 của các trường THPT các huyện, thành phố.