PN - Ngày 19/8, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức Hội thảo "Đề án phát triển thị trường lao động (LĐ) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020".