PN - Ngày 19/8, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức Hội thảo "Đề án phát triển thị trường lao động (LĐ) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020".

Theo ông Nguyễn Bá Ngọc - Phó viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, tổng việc làm của nền kinh tế nước ta tăng nhưng mức tăng chưa tương xứng so với độ tăng trưởng kinh tế, khi GDP tăng 1% thì việc làm chỉ tăng 0,28%), thấp hơn các nước trong khu vực, chứng tỏ tăng trưởng chưa tạo ra việc làm, đem lại lợi ích cho người LĐ. Tỷ lệ thiếu việc làm vẫn khá nghiêm trọng, 2/3 - 3/4 số việc làm không mang tính bền vững, mất cân bằng giữa cung và cầu LĐ. Tuy thiếu việc làm nhưng nhiều vị trí lại không tuyển được LĐ. Trình độ học vấn của lực lượng LĐ còn thấp: năm 2009, LĐ mù chữ, chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 18,3%; LĐ tốt nghiệp THPT mới chỉ đạt 25,6%. Thị trường LĐ còn bị chia cắt, phân mảng giữa nông thôn - thành thị, nhà nước - ngoài nhà nước… Nguyên nhân là do hệ thống thông tin LĐ chưa hoàn thiện, chưa kết nối đồng bộ để bao quát cung cầu LĐ; quy mô tổ chức nhỏ lẻ, mang tính tự phát; chỉ tập trung vào các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao trong khi phần lớn LĐ ở Việt Nam tập trung chủ yếu ở nông thôn… Mục tiêu phát triển thị trường LĐ giai đoạn 2011-2015 là việc làm trong nông nghiệp giảm xuống còn 40%; tỷ lệ LĐ làm công ăn lương đạt 40%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 5%, nông thôn 3%; LĐ có chuyên môn kỹ thuật đạt 50%.... Để làm được điều đó, nhiều đại biểu cho rằng, cần có chính sách phát triển mạng lưới các cơ sở dạy nghề để đào tạo LĐ tại chỗ trên cơ sở dự báo nhu cầu LĐ của các doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cao trình độ học vấn, tay nghề để giúp người LĐ có thu nhập tốt hơn. Tuyên truyền phổ biến pháp luật LĐ, các chính sách LĐ tiền lương mới ban hành cho NLĐ và người sử dụng LĐ. Hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho các đối tượng còn trong trường học và các cơ sở đào tạo khác. Tổ chức các giao dịch của thị trường LĐ thường xuyên, liên tục, công khai, minh bạch, mang tính xã hội, cung cấp dịch vụ công, phi lợi nhuận… Q.Mai