(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư 7/2011/TT-BGDĐT do Bộ GDĐT mới ban hành, kể từ ngày 3/4/2011, chất lượng giáo dục mầm non được đánh giá qua 5 tiêu chuẩn.