Sử dụng sai thắt lưng cũng là cách nhanh nhất để phá hỏng toàn bộ sự hoàn mỹ của bộ cánh bạn đã kì công chọn lựa.