Ngày 25.6, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố nghị quyết về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sử dụng nhà tại VN, hiệu lực từ ngày 1.1.2009.