(ĐCSVN) - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN (khóa VII) nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2009, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2010.