(TNO) Từ năm 2006-2010, các địa phương trong cả nước đã phát hiện 4.329 trẻ em bị xâm hại tình dục.

Số liệu trên được báo cáo trong hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006- 2010 do Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức, diễn ra tại TP Huế trong hai ngày 27 và 28.9. Theo báo cáo, năm 2005 phát hiện 313 trẻ bị xâm hại tình dục, năm 2006: 445 trẻ, 2007: 886 trẻ, 2008: 1.300 trẻ; 2009: 803 trẻ; 6 tháng đầu năm 2010: 326 trẻ. Trẻ em bị hiếp dâm chiếm tỉ lệ cao nhất (62%), tiếp đó là giao cấu trẻ em (15%); dâm ô với trẻ em (13%); còn lại là cưỡng dâm trẻ em. Có khoảng 10% nạn nhân bị buôn bán vì mục đích thương mại. Độ tuổi trẻ em bị xâm hại tình dục ngày càng trẻ, từ 13-16 tuổi chiếm 51,5%; từ 6-12 tuổi chiếm 40,1%. Tỉ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục dưới 6 tuổi khá cao, chiếm 9,4%, đặc biệt có trẻ mới 2 năm tuổi. Phần lớn thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em là những người mà nạn nhân quen biết như hàng xóm, người thân, bạn bè của gia đình, giáo viên, người yêu, thậm chí cả những người mà các em chịu sự đùm bọc, chăm sóc (cha dượng, chú, cậu ruột...). Minh Phương