Đó là thông tin trong báo cáo về thị trường bất động sản năm 2016 và dự báo thị trường năm 2017 của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA).

5 diem nghen tren thi truong bat dong san - Anh 1

Thứ nhất "nghẽn" trong giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng dự án da beo, không thể triển khai được, chôn vốn của doanh nghiệp trong thời gian dài. Thứ hai là tiền sử dụng đất đang là gánh nặng, là ẩn số, tạo ra cơ chế “xin -cho”. Thứ ba là thủ tục hành chính nhiêu khê, kéo dài, ẩn chứa tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phê duyệt, thực hiện dự án đầu tư. Thứ tư là chính sách tín dụng chưa phù hợp, chưa tạo được nguồn vốn trung hạn, dài hạn cho thị trường bất động sản.

Điểm “nghẽn” cuối cùng là quy định hạn chế chuyển nhượng dự án bất động sản nên chưa giải quyết được tình trạng khoảng 500 dự án trên địa bàn TP đang bị ngưng triển khai và đây cũng là phần chìm của tảng băng hàng tồn kho.

Đình Sơn