Trong số 5 cựu Tổng thống Mỹ, hầu hết đều không tin rằng tỷ phú Donald Trump có đủ tư cách làm Tổng tư lệnh kế tiếp của Mỹ.

Chọn bà Clinton hay ông Trump, trong vòng 3 tuần nữa các cử tri Mỹ sẽ quyết định thông qua lá phiếu của mình. Tuy nhiên vào lúc này, năm cựu Tổng thống Mỹ đều đã đưa ra lựa chọn của mình, và hầu hết đều không tin rằng tỷ phú Donald Trump có đủ tư cách làm Tổng tư lệnh kế tiếp của Mỹ./.

Theo VTC1-Tin tức