(ATPvietnam.com) -Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo, ngày 5/3/2009 Trung tâm sẽ đưa vào niêm yết và giao dịch cổ phiếu của CTCP Than Hà Lầm – TKV.