Th. Hà

45 ty dong dau tu trang thiet bi tai Truong DH Quang Nam - Anh 1

(Cadn.com.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư 45 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị để trang bị cho các phòng học đa năng, khoa công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh, phòng thí nghiệm nhà nuôi cấy mô, thiết bị phần mềm quản lý đào tạo, thiết bị phòng hội thảo và thiết bị Trung tâm học liệu Trường ĐH Quảng Nam.

Theo đó, đầu tư trang thiết bị bàn lap cho 2 phòng (60 chỗ ngồi mỗi phòng) có đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin kết nối công nghệ thông tin 2 chiều của phòng đa năng; trang thiết bị bàn ghế cho 150 chỗ ngồi phục vụ cho hệ thống dạy học tương tác của phòng CNTT; thiết bị thí nghiệm Lý - Hóa - Sinh; thiết bị hội thảo và đào tạo nguồn nhân lực. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 là 44 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 1 tỷ đồng.