Sáng 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng – Trưởng đoàn Giám sát thu ngân sách số 2 chủ trì cuộc họp đoàn về công tác thu ngân sách trong lĩnh vực công thương, khoáng sản và các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh.

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Đề nghị đoàn tham mưu điều chỉnh phân công các tổ công tác và xây dựng đề cương hoạt động cụ thể…

Báo cáo tình hình thu ngân sách do Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh nêu rõ: Tính đến ngày 20/9, tổng thu ngân sách trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đạt 1.230 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng số thu toàn tỉnh và còn phải thu theo kế hoạch 1.890,8 tỷ đồng.

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 2

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Dương Hồng Lĩnh: Theo phân tích, nguồn thu chiếm tỷ trọng cao trên các địa bàn do Đoàn số 2 phụ trách là từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong tổng số 1.732 DN, HTX thì có đến 433 đơn vị không hoạt động.

Theo đánh giá, số thu còn lại đang chiếm tỷ trọng cao trong khi có nhiều yếu tố bất lợi tác động đến tình hình thu như thời tiết không thuận lợi làm đình trệ hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng; một số lĩnh vực kinh doanh không hiệu quả do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển…

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 3

Trưởng phòng Quản lý tài nguyên khoáng sản - Sở TN&MT Nguyễn Văn Thành: Các mỏ khai thác đá trên địa bàn thị xã Kỳ Anh hiện đang gặp khó khăn nên nhiều DN khai thác đá đã làm đơn kiến nghị xin chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2016.

Đặc biệt, theo phân tích, một số nguồn thu có tỷ trọng cao như thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu ngoại tỉnh, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi những giải pháp thu hết sức căn cơ, đúng địa chỉ và đặc biệt là sự vào cuộc cùng gỡ khó của những đơn vị liên quan.

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 4

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Đình Lộc: Ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát, yêu cầu các hộ tiến hành đăng ký kinh doanh theo đúng quy định

Trên cơ sở phân tích kết quả thu và đề cương triển khai thu trong thời gian tới, các thành viên đoàn xác định, đây là các địa bàn chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của tỉnh, vì vậy cần tập trung rà soát các nguồn thu phát sinh mới và có các giải pháp để thu hồi nợ đọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là nợ của các doanh nghiệp và nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 5

Phó BQL KKT tỉnh Đặng Văn Thành: Ngoài các giải pháp đốc thúc, các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện, hỗ trợ DN trong hoạt động SXKD.

Các thành viên đoàn đề xuất phương án chỉ đạo, kiểm tra theo hướng thành lập 3 tổ công tác phụ trách từng lĩnh vực thu đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cho rằng, áp lực thu của đoàn trong thời gian tới là rất lớn, do vậy các thành viên đoàn cần vào cuộc quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

433 DN-HTX khong hoat dong, Doan Giam sat so 2 kho dat muc tieu 1.890 ty dong - Anh 6

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đoàn tham mưu để điều chỉnh lại phân công của các tổ công tác và xây dựng đề cương hoạt động cụ thể cho mỗi tổ; tổng hợp các giải pháp để thống nhất và có chỉ đạo chung; xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty Formosa để có sự chủ động trong quá trình phối hợp triển khai…

Thành Chung