Hội thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển- đảo quê hương” là dịp để thiếu nhi Đà Nẵng thể hiện trách nhiệm, tình yêu của mình trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.