(Dân Việt) - Người yêu phim giờ đã có thể xem được bản đầy đủ và hoàn toàn miễn phí của hơn 400 bộ phim trên trang video trực tuyến lớn nhất - YouTube.