(NLĐ) – Theo Bộ NN-PTNT, hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế - Agroviet 2010 sẽ được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 3 đến 8- 11 với khoảng 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Agroviet 2010 còn có 28 gian hàng trưng bày, giới thiệu những phát minh, sáng kiến của nông dân, liên kết chuỗi sản xuất nguyên liệu - chế biến - tiêu thụ nông sản, đấu xảo trái ngon nghịch vụ... Ngoài ra, hội chợ triển lãm còn giới thiệu những thành tựu vượt bậc của ngành nông nghiệp công nghệ cao.