40 năm qua, nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển KT-XH cho tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

40 nam xay dung va phat trien - Anh 1

Trường đã cho "ra lò" trên 26 nghìn học sinh, sinh viên (HSSV) trình độ cao đẳng, trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên…

Qua khảo sát nhận thấy nguồn nhân lực đào tạo cơ bản của nhà trường đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các địa phương, thích ứng kịp với các giai đoạn phát triển của đất nước. Nhiều HSSV ra trường đã thành đạt trong xã hội và giữ các vị trí chủ chốt tại một số địa phương, cơ sở.

NGƯT, Thạc sỹ Nguyễn Đức Thiết - Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày 08/12/1976, Bộ Nông nghiệp ra quyết định số 250-NN/TC/QĐ về nhiệm vụ đào tạo và tổ chức bộ máy Trường trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Bảo Lộc (nay là Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc).

Những ngày đầu mới thành lập, nhà trường trải qua biết bao khó khăn, vất vả, thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, các thế hệ học sinh nhà trường đã chung tay góp sức vượt qua thời kỳ khó khăn ấy, để xây dựng nền móng vững chắc cho hôm nay.

Trường đang có 108 cán bộ công nhân viên, trong đó 88 giáo viên, 20 cán bộ phục vụ đào tạo, 51 Thạc sỹ (trong đó 4 Nghiên cứu sinh), 9 Cao học, 38 Đại học, 7 Trung cấp, 2 công nhân kỹ thuật; 100% giáo viên đạt chuẩn.

Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động.

Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Liên kết và hợp tác với các tổ chức cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất - dịch vụ trong và ngoài nước để gắn kết đào tạo với nghiên cứu, sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Là trường đào tạo cả 3 cấp Cao đẳng - Cao đẳng nghề; Trung cấp chuyên nghiệp - Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề và Dạy nghề ngắn hạn cho người lao động, người trực tiếp sản xuất nông lâm nghiệp ở Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Trong xu thế phát triển và hội nhập của đất nước, đây là cơ hội tốt để nhà trường góp phần tích cực vào hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Với quy mô đào tạo hàng năm trên 3 ngàn học sinh, một trong những yếu tố quyết định thành công của nhà trường là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội. Chú trọng đổi mới công tác đào đạo, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy.

Từ năm 2010 đến nay, trường đã chủ trì 77 đề tài KHKT trong đó có 13 đề tài, dự án cấp Bộ, tỉnh và 2 đề tài liên kết với Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên về khảo nghiệm 12 dòng ca cao vô tính (60 đề tài cấp trường, 18 đề tài cấp phòng, khoa), ngoài ra trường còn có 41 sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích đã được ứng dựng vào SX, mang lại hiệu quả cao.

Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc đặt mục tiêu phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng, đạt chuẩn quốc gia, trong đó tối thiểu có 08 ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2020, trở thành trường trọng điểm quốc gia, đào tạo đa cấp đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH-CN, kinh tế nông lâm nghiệp làm trọng điểm; chuẩn bị các điều kiện để phát triển thành Trường ĐH Công nghệ và Kinh tế Tây Nguyên.

Với những thành tích đạt được, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, nhà trường vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.