GD&TĐ -Trong 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã và đang đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là đào tạo những thế hệ giáo viên.

Không chỉ là những người cung cấp kiến thức mà còn truyền ngọn lửa đam mê sáng tạo, khơi dậy những tài năng, gieo mầm các giá trị đạo đức xã hội cho các thế hệ tương lai.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957.

Năm 1995, Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách Trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam.

Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt, đầu đàn đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.