Trong hơn 10 tháng đầu năm 2016, TP.HCM đã có 80 dự án nộp tiền sử dụng đất với số tiền là 10.529 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vẫn còn 40 dự án chưa nộp tiền sử dụng đất với số tiền là 1.889 tỷ đồng.

Đó là thông tin thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA). Đồng thời, HoREA đã có văn bản gửi UB.TPHCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp để đề nghị về việc cải cách quy trình, thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế tính tiền sử dụng đất hiện nay.

HoREA cho rằng, tiền sử dụng đất tuy không phải là một sắc thuế, cũng không phải là phí vì không bị điều chỉnh bởi Luật Thuế, Luật Phí và lệ phí nhưng lại là một khoản thu ngân sách rất lớn.

40 du an BDS o TP.HCM van chua nop tien su dung dat - Anh 1

Khoảng 40 dự án BĐS trên địa bàn TP.HCM chưa đóng tiền sử dụng đất.

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, tiền sử dụng đất đang là “gánh nặng” của doanh nghiệp mà người tiêu dùng phải “gánh chịu” khi mua nhà, là “ẩn số” không minh bạch mà nhà đầu tư không thể tiên lượng trước khi quyết định đầu tư, và là môi trường tạo ra cơ chế “xin – cho” và ẩn chứa tiêu cực, và thủ tục hành chính và cơ chế vận hành rườm rà, không hợp lý.

“Để thị trường bất động sản vận hành thực sự theo cơ chế thị trường thì về dài hạn phải thay đổi quan điểm về tiền sử dụng đất, cần coi đây là một sắc thuế như đề xuất của UBND TP.HCM trước đó trình Chính phủ, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, dễ tính toán, lại loại trừ được cơ chế xin – cho, hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước”, ông Châu lý giải.

Hiệp hội kiến nghị

Theo đó, HoREA kiến nghị bổ sung thành viên là đại diện của tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất độc lập hoặc chuyên gia về giá đất độc lập và không thuộc tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất được thuê để định giá đất cụ thể vào hội đồng thẩm định giá đất thành phố, để đảm bảo có sự phản biện độc lập trong Hội đồng.

“Nên cho phép doanh nghiệp (người sử dụng đất) được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khi thẩm định giá đất dự án của đơn vị mình. Đề nghị cho phép doanh nghiệp (người sử dụng đất) được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Sở Tài chính khi xem xét chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp. Việc bãi bỏ cơ chế đấu thầu rộng rãi qua mạng internet hiện nay và thay thế bằng cơ chế đấu thầu rộng rãi nhưng với tiêu chí chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất có năng lực, có phương án xác định giá đất tối ưu, chứ không phải chọn đơn vị có giá thấp nhất.”, HoREA nêu quan điểm.

Bình Nguyên