(VnMedia) - Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) vừa chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các dự án chăm sóc sức khỏe và vệ sinh năm 2008. Theo dự kiến, ngân sách tài trợ cho các dự án năm 2008 có thể lên tới 4 tỉ đồng.