(LĐ) - Đợt sốt một số mặt hàng thiết yếu trong thời gian qua là một trong những bài học về việc giải quyết tâm lý người tiêu dùng.