(Chinhphu.vn) - Theo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành, một trường mầm non được coi là an toàn phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn.