Đoàn nghệ thuật Múa rối TPHCM đã tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản múa rối và đã nhận được gần 70 tác phẩm dự thi, viết cho cả hai thể loại múa rối cạn và múa rối nước, với các đề tài hiện đại, cổ tích, lịch sử, huyền thoại, ngụ ngôn…