HLV Holi Nguyen tiếp tục hướng dẫn 8 bài tập cường độ cao trong 4 phút theo phương pháp Tabata. Những bài tập này sẽ giúp bạn không nhàm chán mà còn nhanh đạt hiệu quả. (đọc thêm)