UBND TP.HCM đề nghị mở rộng mặt đường QL22 rộng 60m, làm đường cấp II, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

4 nha dau tu de xuat mo rong QL22 - Anh 1

QL22 trên địa bàn TP.HCM giáp tỉnh Tây Ninh sẽ mở rộng đường 60m

Ngày 3/11, Sở GTVT TP.HCM cho biết, UBND TP đã mời gọi đấu thầu và hiện đã nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư của 4 nhà đầu tư quan tâm đến dự án mở rộng QL22 theo hình thức BOT. Trong đó, có nhà đầu tư đề xuất thực hiện với tổng số tiền khoảng 9.500 tỷ đồng (bồi thường GPMB 2.500 tỷ đồng). 3 nhà đầu tư còn lại đề xuất với mức đầu tư tương ứng từ 6.500 - 8.500 tỷ đồng.

Theo đó, các nhà đầu tư đề xuất mở rộng đường 60m trên địa bàn TP.HCM và nâng cấp mặt đường, thoát nước theo bề rộng hiện hữu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; xây dựng mới cầu vượt trực thông tại nút giao Trung Chánh với 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 13,25m; các nút giao khác giao bằng; mở rộng thêm 15m mỗi bên cầu An Hạ hiện hữu.

Qua xem xét của các nhà đầu tư, UBND TP đề xuất phạm vi và quy mô đầu tư như sau: Toàn tuyến QL22 (dài 58,25km) đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Mở rộng mặt đường 60m (lộ giới quy hoạch 60m và 120m) đối với đoạn đi qua địa bàn TP.HCM. Nâng cấp mặt đường, thoát nước theo bề rộng hiện hữu đối với đoạn đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, làm đường cấp II, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Cầu An Hạ mở rộng thêm 15m mỗi bên cầu hiện hữu. Các cầu còn lại giữ nguyên hiện trạng.

Để đảm bảo cơ sở triển khai dự án, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT , tỉnh Tây Ninh có ý kiến về phạm vi và quy mô đầu tư dự án này trước khi TP phê duyệt đề xuất dự án và triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Đỗ Loan