(GDVN) - Chỉ tồn tại 2 năm nhưng nhóm Quả Dưa Hấu (gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn, Anh Tú) đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét; ngay cả khi họ tan rã, mỗi người một đường thì từng cá nhân đều có những thành tựu nhất định.