Psy đã trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên trên thế giới nhận được nhiều giải thưởng danh giá.