(Công lý) - Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt 4 công ty vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp với tổng số tiền phạt là 307 triệu đồng.

Thông tin từ Văn phòng Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, Sở này đã ban hành 4 quyết định xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Cụ thể, Sở Công Thương thành phố quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Everrichs số tiền là 140 triệu đồng; đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam số tiền 105 triệu đồng; đối với Công ty Yandi số tiền 60 triệu đồng và đối với 01 nhà phân phối của Công ty TNHH New Image Việt Nam số tiền 2 triệu đồng.

Ngoài việc 4 đơn vị trên phải nộp phạt tổng số tiền phạt là 307 triệu đồng, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh còn chuyển hồ sơ đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét và xử lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam. Đồng thời chuyển Cục thuế thành phố xem xét xử lý liên quan lĩnh vực thuế đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam; chuyển Sở Y tế TP.HCM xem xét xử lý đối với Công ty TNHH New Image Việt Nam.

Ngoài ra, Sở Công Thương thành phố cũng đang xem xét, xử lý đối với 02 công ty là Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Toàn Thắng.