Ngoài công dụng được dùng để đánh dấu, giấy ghi chú còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác mà bạn có thể chưa biết tới.

Video: 4 công dụng của giấy dán ghi chú mà bạn không ngờ tới:

Nguồn video: Bright Side.