Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh vừa ký công văn về việc kiểm điểm chính quyền 4 huyện đã để tai nạn giao thông gia tăng.

4 chu tich huyen bi kiem diem vi tai nan giao thong tang - Anh 1

Theo đó, UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND các huyện Ia Grai, Đak Pơ, Chư Pưh, Đức Cơ vì đã để tình trạng tai nạn giao thông tăng cao, nhiều người chết.

UBND tỉnh yêu cầu 4 huyện khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, báo cáo, giải trình và nêu rõ các giải pháp trọng tâm, cấp bách sẽ thực hiện để giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Thiên Linh