BTC Olympic 2012 đã thống nhất về việc loại thẳng thừng 4 cặp VĐV thi đấu không trung thực, cố tình thua ở môn cầu lông. Liên đoàn cầu lông thế giới (BMF) sẽ tiếp nhận đơn kháng cáo của các đoàn liên quan nhưng nhiều khả năng hình phạt sẽ được giữ nguyên.