4 bước để vẽ cá vàng

Vzone - 

4 buoc de ve ca vang

Thật dễ dàng để vẽ một con cá chỉ với 4 bước.

B1: Phác họa nét chung của cơ thể cá

B2: Vẽ các vây; đường cong cho mang và miệng; thêm một số

vòng tròn nhỏ cho bong bóng

B3: Vẽ vảy cá bằng các đường cong trên mình cá; thêm các

chi tiết trên vây cá

B4: Tô đậm lại các nét đã phác họa

Vũ Vân

Tin mới