Đến nay, tại TP.HCM mới có 38% số đơn vị hoàn thành chuẩn hóa thủ tục hành chính 100%.

38% so don vi tai TP.HCM hoan thanh chuan hoa thu tuc hanh chinh 100% - Anh 1

Theo kế hoạch, cuối năm 2015, TP.HCM phải chuẩn hóa toàn bộ thủ tục hành chính, nhưng do đặc thù hoạt động hành chính phức tạp nên TP.HCM được Chính phủ gia hạn đến hết năm 2016. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tháng nữa là đến hạn, nhưng vẫn còn 500 thủ tục chưa có kết quả rà soát.

Tại hội nghị trực tuyến về công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm diễn ra chiều 12/10 tại TP.HCM có thông tin chính thức được đưa ra, đến nay mới có 38% số đơn vị hoàn thành chuẩn hóa thủ tục hành chính 100%. Sự chậm trễ này do nhiều lãnh đạo đơn vị chưa xem trọng công việc này, có đơn vị còn làm cho có. Trong chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vừa qua, chỉ số về minh bạch tại thành phố thấp bởi thủ tục hành chính chưa công bố rõ ràng.

Nếu không sớm chuẩn hóa và công bố sẽ rất khó để triển khai cải cách thủ tục hành chính cấp độ 3-4 (hướng đến giải quyết thủ tục hành chính qua điện tử từ 80-100%).