Không ngờ, một đứa “mọt sách” như tôi lại cũng có lúc thật sự hâm mộ một nhóm nhạc như thế này. Tôi hâm mộ các anh ấy vì phong cách, lòng yêu ca hát, những bước nhảy, sự đa tài của các thành viên và nhất là tinh thần gắn kết của họ.