Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) Hồ Uy Liêm cho biết Ban tổ chức đã quyết định tặng giải năm 2007 cho 36 công trình.