(Cadn.com.vn) - 355 tỷ USD là số tiền Mỹ có kế hoạch chi cho các vấn đề liên quan đến việc duy trì tình trạng vũ khí hạt nhân hiện có cũng như các phương tiện mang và phát triển vũ khí hạt nhân mới, RFI ngày 27-12 cho biết.

Đây là tổng số tiền chi cho cả giai đoạn 2014-2023. Sau năm 2023, ngân sách cho loại vũ khí cao cấp này sẽ tăng lên khi Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu mua phương tiện mang đầu đạn hạt nhân mới.

T.L