Ngày 24/3/1975 - Tam Kỳ được giải phóng

Ngày 24/3/1975, thị xã Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) được giải phóng. Thị xã này vốn là một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, có hệ thống bố phòng kiên cố. Trước sức tiến công của quân ta, quân địch ở đây đã tăng thêm lực lượng phòng thủ. Từ ngày 23/3, Trung đoàn Ba Gia được tăng cường 2 tiểu đoàn và 10 xe tăng, xe bọc thép, đánh hướng chủ yếu, đột kích tuyến ngăn chặn của địch từ Suối Đá đến bờ bắc sông Tam Kỳ. Ban chỉ huy Sư đoàn 2, Liên đoàn 12 biệt động quân ngụy và ngụy quyền (tiêu khu Quảng Tín) hốt hoảng tháo chạy. Từ các bàn đạp đã chiếm được, quân ta tiến nhanh vào trung tâm thị xã Tam Kỳ. Cùng ngày 24/3/1975, ta còn giải phóng thị xã Gia Nghĩa. ** Từ sáng 25/3, Trung đoàn 576 Pháo binh của ta nã vào các mục tiêu địch. Hai Tiểu đoàn (403 và 406) của Đặc công Quân khu 5, Tiểu đoàn 7 bộ đội địa phương tỉnh được sự chi việc của xe tăng, xe bọc thép, đồng loạt đánh các mục tiêu ở vùng ven và tiến vào thị xã. Ở phía Bắc, Trung đoàn 94 bộ đội tỉnh cùng lực lượng vũ trang huyện tiến công các vị trí phòng thủ của liên đoàn 1 biệt động quân ngụy, cắt đường số 1 (đoạn từ Sơn Tịnh đi Bình Sơn), chặn đường rút chạy của địch về Chu Lai. Hơn 4.000 tên địch còn lại bỏ thị xã Quảng Ngãi tháo chạy. Đoàn xe địch gồm hơn 200 chiếc chạy trên đường số 1 về hướng Chu Lai. Trung đoàn 94 và lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức trận địa mai phục, diệt gọn cánh quân này, bắt 3.500 tên, diệt 550 tên, thu và phá hủy 206 xe quân sự. Từ nhiều hướng, bộ đội ta tiến vào chiếm các mục tiêu trong thị xã Quảng Ngãi. Chiều và đêm 24, rạng sáng ngày 25/3, quân và dân các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt tiến công, kết hợp với nổi dậy đánh chiếm quận lỵ, giải phóng các xã./.