(PL)- Bộ NN&PTNT cho biết đã ban hành Thông tư số 04/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Trong đó quy định danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu bao gồm 35 loài.

Cụ thể: Trai ngọc, cá cháy, cá còm, cá anh vũ, cá hô, cá chìa vôi sông, cá cóc Tam Đảo, cá tra dầu, cá ông sư, cá heo vây trắng, cá heo, cá voi, cá trà sóc, cá rồng, bò biển/cá ông sư, rùa biển, bộ san hô cứng…

Trong một số trường hợp đặc biệt để thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, các loài thủy sản nêu trên vẫn được xuất khẩu nhưng thương nhân phải có giấy phép.

QUANG HUY