(AutoNet) - Tất cả những chiếc xe này, gồm minivan, SUV cỡ nhỏ, cỡ trung, và xe pickup truck cỡ lớn, đều có khả năng bảo vệ cao đối với người ngồi trong các vụ va chạm.