(HQ Online)- Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tính đến ngày 16-9-2016, đã có 365/373 DN niêm yết trên HNX công bố đầy đủ báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016.

322 doanh nghiep niem yet tren HNX bao lai - Anh 1

6 tháng đầu năm 2016, các DN niêm yết trên HNX lãi hơn 6.345 tỷ đồng. Ảnh Internet.

Theo số liệu báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 đã được công bố của các DN niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các DN niêm yết đạt 6.343,5 tỷ đồng (giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, 322 DN có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 6 tháng đầu năm 2016, giá trị lãi đạt 6.828,2 tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước). Số DN có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ là 43 DN với giá trị lỗ đạt 484,7 tỷ đồng (tăng 117,5% so với cùng kỳ năm trước).

Theo UBCKNN, DN thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 111 DN kinh doanh lãi 2.511,9 tỷ đồng (chiếm 36,78% tổng giá trị lãi). Tiếp đến là ngành tài chính với 21 DN lãi 1.109,4 tỷ đồng (chiếm 16,25% tổng giá trị lãi). Ngành khai khoáng và dầu khí có 19 DN lãi 1.056,6 tỷ đồng (chiếm 15,47% tổng giá trị lãi).

Trong số các DN kinh doanh thua lỗ, 3 ngành có số DN cũng như kết quả thua lỗ lớn nhất là ngành xây dựng (10 DN lỗ 141,7 tỷ đồng); ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống (7 DN lỗ 117,1 tỷ đồng) và ngành công nghiệp (10 DN lỗ 108 tỷ đồng).

UBCKNN thông tin, với những trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 quá 10 ngày, HNX đã xem xét đưa vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ. Cụ thể: Bổ sung vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đối với 6 cổ phiếu (HNM, QNC, VAT, VIX, B82, MPT). 6 cổ phiếu khác (ATS, EFI, BAM, MIM, MST, PDC) đã nằm trong danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.