Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, Chính phủ đã cho phép khôi phục lại tuyến đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt, một trong hai tuyến đường sắt độc đáo trên thế giới, với vốn đầu tư khoảng 320 triệu USD theo hình thức BOT.