Bộ GD&ĐT vừa chốt lại thời gian nhận đề án tuyển sinh riêng từ các trường ĐH, CĐ trên cả nước và đã nhận được 31 đề án tuyển sinh riêng, trong đó có 10 trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật đã thực hiện tuyển sinh riêng từ năm 2013.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, các đề án này được các trường xây dựng tương đối hoàn thiện, phù hợp với các quy định trong dự thảo về tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học mà bộ đã công bố. Trong các đề án tuyển sinh, các trường nêu ra nhiều phương án, có phương án vừa thi, vừa xét tuyển; sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông hoặc thi một môn kết hợp phỏng vấn… Qua xem xét, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn 15 đề án để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến của toàn xã hội.

Đến ngày 10/3, sau quá trình tham khảo ý kiến phản biện của xã hội, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét để quyết định và công bố chính thức các đề án đạt yêu cầu và áp dụng ngay từ năm 2014