Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà thầu quốc lộ 32 đoạn Nhổn - Sơn Tây phải khẩn trương thi công, thảm mặt đường đối với những đoạn đủ điều kiện để cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2008, bảo đảm phục vụ thông xe kỹ thuật.