Một thuyết vũ trụ mới vừa được công bố tiên đoạn số phận thê thảm cho thiên hà Milky Way.

30 trieu nam nua, thien ha Milky Way se 'co bien' - Anh 1

Các chuyên gia NASA vừa công bố thông tin dưới dạng thuyết vũ trụ cho rằng, xung quanh thiên hà Milky Way đang tồn tại một đám mây cực kỳ lớn.

30 trieu nam nua, thien ha Milky Way se 'co bien' - Anh 2

Đám mây mà này được gọi là Smith's Cloud, có thể là thảm họa cho thiên hà Milky Way trong hàng chục triệu năm nữa.

30 trieu nam nua, thien ha Milky Way se 'co bien' - Anh 3

Nó là một đám mây khí khổng lồ đang quay quanh thiên hà Milky Way và hiện tại hội tụ khoảng 2 triệu ngôi sao.

30 trieu nam nua, thien ha Milky Way se 'co bien' - Anh 4

Đám mây này đang di chuyển với tốc độ 1,13 triệu km/h và có thể đâm thẳng vào thiên hà Milky Way trong khoảng 30 triệu năm nữa. Thuyết vũ trụ này đang gây xôn xao giới thiên văn học quốc tế.