Sáng 22/11, Bộ LĐTB&XH đã sơ kết việc thực hiện Quyết định 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, đến nay, cả nước có 121.723 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có 6.800 trẻ nhiễm HIV, 73.129 trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS và 41.794 trẻ có nguy cơ nhiễm HIV cao. Sau 3 năm, đã có 70% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu; 72% cơ sở trợ giúp trẻ em, chăm sóc điều trị trẻ nhiễm HIV được cung cấp các kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ thuộc đối tượng này; 84% trường học tạo cơ hội cho trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS được đi học.

30% tre bi anh huong HIV chua duoc tiep can dich vu - Anh 1

Các cháu bé nhiễm HIV được nuôi dưỡng tại Trung tâm giáo dục Lao động Xã hội số 2 –Hà Nội. Ảnh: CAND

Tuy nhiên theo Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH Vũ Thị Kim Hoa, vẫn còn 30% trẻ em thuộc diện này chưa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tâm lý, dinh dưỡng, tiếp cận chính sách của Nhà nước theo nhu cầu. Hơn 30% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chưa có thẻ bảo hiểm y tế dẫn đến khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Để chương trình triển khai có hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Hồng Lan cho biết, Bộ LĐTB&XH đang phối hợp cùng Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các địa phương sơ kết đánh giá lại kết quả cũng như tồn tại, khó khăn để đề ra những giải pháp phù hợp hơn. Đồng thời, rà soát cơ chế phối hợp để kết nối các dịch vụ của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe) ở địa phương, đưa ra mô hình chuẩn áp dụng trong toàn quốc. Bộ LĐTB&XH cũng phối hợp với 2 Bộ trong việc truyền thông, nâng cao nhận thức về thực hiện chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Bởi một trong những kết quả đạt được trong thời gian qua là có can thiệp sớm từ khi bà mẹ mang thai, tỷ lệ trẻ bị nhiễm HIV giảm đi rất nhiều. Tiếp đến sẽ tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng như cán bộ của ngành y tế, giáo dục về kỹ năng, kiến thức để chăm sóc cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. “Để chương trình hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoạt động bền vững, ngoài ngân sách Nhà nước, các địa phương, chúng tôi sẽ lồng ghép với chương trình bảo hiểm y tế toàn dân. Lúc đó, các em sẽ có sự chăm sóc tốt hơn và lâu dài hơn” – Thứ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.