Khởi động cách đây 4 năm, chương trình đã có trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia để có 30 sản phẩm được lựa chọn.