Chỉ với 5 dự án: Gang thép Thái Nguyên, Xơ sợi Đình Vũ, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Nguyên liệu sinh học Dung Quất đầu tư không hiệu quả nhưng đã tiêu tốn của Nhà nước trên 30.000 tỉ đồng.

30 ngan ti cho 5 du an thua lo! - Anh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Ngày 3/11 nhiều ĐB đã yêu cầu Chính phủ phải giải trình nguyên nhân trước Quốc hội. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nêu thực tế không chỉ có 5 dự án này mà còn một số dự án khác cũng còn tiềm ẩn nguy cơ và tồn đọng các vướng mắc, nếu không tháo gỡ kịp thời thì sẽ có khả năng rơi vào tình trạng kém hiệu quả, gây nguy cơ mất vốn đầu tư nguồn lực của nhà nước và nguồn lực xã hội.

Ông cho biết, những dự án như Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Gang thép Thái Nguyên, Xơ sợi Đình Vũ và các dự án về ethanol sinh học đều diễn ra một thời gian dài so với quá trình đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc, các thay đổi cả về bối cảnh thị trường cũng như cả về những vấn đề cụ thể trong từng dự án và đã có sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước ở các cấp để tháo gỡ nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả.

“Vì vậy, khi tổng hợp lại để báo cáo đại biểu thì không đầy đủ được. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ báo cáo với Quốc hội sau”, Bộ trưởng giải trình.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết, Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất rõ Bộ Công thương phối hợp cùng với các bộ ngành đang tổng hợp, rà soát, đánh giá, kiểm tra một cách triệt để và toàn diện tất cả những vấn đề tồn tại của các dự án này, báo cáo cụ thể với Chính phủ.

Những vấn đề cần báo cáo là thực trạng hiện nay của dự án, thứ hai là quá trình điều hành thực hiện các dự án đầu tư này, vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý cũng như của các chủ đầu tư và thứ ba xác định rõ những biện pháp, giải pháp để giải quyết thực hiện các dự án theo nguyên tắc bảo vệ, giữ gìn lợi ích của nhà nước cũng như hiệu quả đồng vốn của nhà nước.

Đồng thời, có phương án giải quyết triệt để, để đảm bảo không làm thất thoát vốn của nhà nước, phù hợp với những nguyên tắc của kinh tế thị trường và hiệu quả, mục tiêu đầu tư của dự án.