(CafeF) - Tối qua (17/4), tại Nhà hát lớn HN đã diễn lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 20/4 hàng năm là ngày “Thương hiệu quốc gia”.