Chiều 21.10, Tổ chi trả bồi thường sự cố môi trường do Formosa gây ra thuộc UBND các xã Lộc Điền, Vinh Hưng và Vinh Giang, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho dân.

3 xa dau tien duoc nhan tien boi thuong thiet hai do Formosa gay ra - Anh 1

Người dân nhận tiền bồi thường tại UBND xã Lộc Điền

Đây là 3 xã đầu tiên trong số các địa phương của 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố này từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên-Huế, tiến hành việc bồi thường những thiệt hại cho dân.

Trong 3 xã, Lộc Điền là nơi có số người lao động và phương tiện đánh bắt thiệt hại nhiều hơn cả, với 14 lao động gồm chủ tàu và thuyền viên, 5 chủ phương tiện đánh bắt thuộc đối tượng được chi trả bồi thường theo Quyết định 1880 (ban hành ngày 29.9.2016) của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền trên 575 triệu đồng.

VIDEO: Formosa bồi thường thiệt hại tổng cộng 500 triệu USD

Việc chi trả chia làm 2 đợt, mỗi đợt người dân được nhận 50% mức được bồi thường.

Đình Toàn