Với khả năng giao tiếp bằng tư duy, ông Snorri Magnusson có thể hướng dẫn những em bé sơ sinh chỉ mới 3 tháng tuổi biết đứng thẳng trên lòng bàn tay tới hơn 15 giây.

The Telegraph